Blog - Raden.pl

Odkurzanie obiektów przemysłowych z zanieczyszczeń stałych i pylistych

Odkurzanie obiektów przemysłowych z zanieczyszczeń stałych i pylistych

Odkurzenie, to wydawać by się mogło, dość prozaiczne zajęcie. Zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia z różnego rodzaju systemami samodzielnego oczyszczania się powierzchni, takich jak roboty sprzątające. Te jednak nie są w stanie doczyścić powierzchni, aż tak dokładnie, jak człowiek, a także innowacyjne maszyny przemysłowe. Które to są w stanie oczyścić z pyłków dość duże powierzchnie i to w krótkim czasie.

Wciąganie zanieczyszczeń
Tradycyjne metody odkurzania, takie jak stosuje się w domach, albo biurach. Mogą nie być praktyczne w obiektach przemysłowych, zwłaszcza jeśli chodzi o gruntowne porządki, a także odświeżania powierzchni. Czy na przykład oczyszczanie maszyn i urządzeń. Niektóre rodzaje zanieczyszczeń, które mogą być w postaci pyłków dość trudno się pozbyć, gdyż także po ich wciągnięciu przez odkurzacze przemysłowe, następuje ponowne ich rozproszenie po sprzątanym obiekcie.

Zapobieganie pożarom
Duży nacisk kładzie się na przepisy BHP, dotyczące przeciwdziałania pożarom. Chodzi tu głównie o takie pyłki, które mogą grozić wybuchem. Niektóre z nich, bywają dość łatwopalne, a ich nagromadzenie się, może spowodować tak zwany samo zapłon. W takich wypadkach, należy działać dość szybko, ale także z dużą umiejętnością i doświadczeniem. Gdyż nawet niewielka iskra, może spowodować poważny pożar, ale także przy dużym ich nagromadzeniu potężny wybuch. Co w efekcie mogłoby rozsadzić całe obiekty, a także stanowić zagrożenie dla znajdujących się w strefie niebezpiecznej pracowników.

Odkurzenie i neutralizacja
Normalne odkurzanie z zastosowaniem sieci elektrycznej, może także skutkować powstaniem zagrożenia pożarowego, w takich przypadkach. A ponadto, osoby posiadające doświadczenie wiedzą, co to znaczy praca w warunkach niebezpiecznych. W tym przypadku zastosowanie właściwego rozwiązania, może odgrywać dużo większą rolę, niż tylko pozbawienie pomieszczenia nadmiaru pyłków. Ma za zadanie spowodować także odsunięcie ryzyka wystąpienia pożaru, wybuchu, a także pozwolić na znalezienie optymalnego rozwiązania tego problemu na dłużej. Krótko mówiąc zapobiegać ponownemu występowaniu podobnych problemów.

Czyszczenie maszyn i urządzeń przemysłowych

Czyszczenie maszyn i urządzeń przemysłowych

W procesach przemysłowych korzysta się z maszyn i urządzeń, której jak wiadomo podlegają nie tylko zużyciu. Ale bardzo często także brudzą się w czasie trwania tego procesu. To mogą być resztki materiałów do produkcji, albo powstający czasie produkcji nalot. Niektóre zanieczyszczenia mają charakter stały, gdyż mocno przywierają do części, a inne nieco bardziej sypki. Wtedy, gdy stanowi je proszek, który obsypuje się po ściankach poszczególnych turbin.

Zanieczyszczenia i ich rodzaje
Wśród zanieczyszczeń, można znaleźć różne ich rodzaje. Dzielimy je więc na zanieczyszczenia lekkie i nieco bardziej stałe. Te lekkie, to takie, które mogą spowodować, że oczyszczenie powierzchni nastąpi samoczynnie, albo po użyciu zwykłych metod czyszczenia, takich jak przetarcia, czy wdmuchiwanie powietrza. Bardzo często, takie sposoby oczyszczania stosuje się w normalnych procesach produkcji, na co dzień, albo raz w tygodniu. W zależności od specyfikacji wykonywanej przez maszyny i urządzenia pracy, ale także zaleceń producenta.
Zanieczyszczenia stałe
To bardziej oporny rodzaj zanieczyszczeń, który jest o wiele trudniejszy do usunięcia, w normalnym procesie oczyszczania powierzchni maszyn i urządzeń. Tego rodzaju zanieczyszczeń nie da się pozbyć w zwyczajny sposób, dlatego warto raz na jakiś czas wyłączyć maszyny i urządzenia, a następnie poddać je oczyszczeniu przemysłowemu. Do jego wykonania stosuje się drobinki suchego lodu, którym określany jest zamrożony dwutlenek węgla. Ten rodzaj drobinek, nie powoduje uszkodzeń powierzchni, które są dzięki niemu oczyszczane.

Przemysł spożywczy
I znajduje zastosowanie na przykład w przemyśle spożywczym, bo w żaden sposób nie wpływa na zmianę środowiska produkcyjnego. To znaczy nie powoduje powstania substancji trujących, ani drobinek, które mogłyby w jakiś sposób zanieczyścić później produkty w taki sposób, że mogłoby to spowodować ich skażenie. A jak wiadomo, w przypadku produktów spożywczych, może to mieć ogromne znaczenie i wpływ na całą produkcję.

 

Czyszczenie magazynów i hal produkcyjnych

Czyszczenie magazynów i hal produkcyjnych

Magazyny i hale produkcyjne, zajmują przeważnie dość dużą powierzchnię, to może być od kilkuset do kilku tysięcy metrów. Znajdują się tam także, takie elementy, jak maszyny, albo inne na stałe umiejscowione narzędzia i sprzęty. Czyszczenie tak wymagających przestrzeni, powinno odbywać się sprawnie, aby można było do pracy wrócić dość szybko. Czasem odbywać się ono może w godzinach wolnych dla pracowników, ale niektóre rodzaje produkcji, wymagają jej ciągłości. A przestoje maszyn, są stosowane, jedynie w celu ich ochrony przed nadmiernym zużyciem, albo uszkodzeniami.
Duże powierzchnie
Hale i magazyny, zajmują duże powierzchnie, a więc do ich sprzątania warto używać odpowiednio przygotowanych maszyn. Ale do takiej pracy są także niezbędni ludzie, którzy potrafią skutecznie je zastosować w procesie czyszczenia. Może ono obejmować całość, albo część obiektu czyszczonego. I jest w stanie sprawić, że czyszczona powierzchnia stanie się znów na tyle czysta, że będzie przypominać swoją jakością zupełnie nową powierzchnię.

Posadzki, ściany i inne elementy
Czyszczeniu metodą oczyszczania suchym lodem, można poddać różne elementy hali i magazynów. Takie jak posadzki, ściany, sufity, ale także inne, bardzie specjalistyczne, jak maszyny i urządzenia, a także szafki elektryczne oraz sterownicze. Działa to tak, że całość czyszczonych powierzchni jest pokrywana niewielką warstwą suchego lodu. Czyli drobinek zamrożonego dwutlenku węgla, a te wnikają we wszystkie szczeliny oraz trudno dostępne zakamarki. Tam pod wpływem temperatury, drobinki te ulegają mini eksplozji, a tego efekcie następuje odrywanie się zanieczyszczeń, które na tejże powierzchni się wcześniej znalazły.

Certyfikowani fachowcy
Ten rodzaj czyszczenia przemysłowego, wymaga właściwej wiedzy odnośnie powierzchni, do których można użyć suchego lodu, w celu ich oczyszczenia. Ale także odpowiedniego transportu, a także obchodzenia się z zamrożonym suchym lodem. Nasza ekipa posiada stosowne certyfikaty oraz dość duże doświadczenie w tym zakresie.

 

Czyszczenie i renowacja zabytków

Czyszczenie i renowacja zabytków

W celu dokonania renowacji zabytków, konieczne jest najpierw oczyszczenie dzieła. Między innymi z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Na przykład z nalotu, a ten może mieć różną strukturę, w zależności, od tego, z jakiego materiału ów zabytek został wykonany. Różne materiały podlegają innemu zanieczyszczeniu, ale także innym rodzajom uszkodzeń. Ważne więc, aby umieć właściwie dobrać sposób ich czyszczenia, aby zachować powierzchnię w nienagannym stanie. Po odpowiednim wyczyszczeniu, można dopiero przejść do renowacji, czyli odnowienia zabytku, tak aby mógł cieszyć świetnością przez kolejne lata i dekady.

Oczyszczanie powierzchni
Oczyszczanie powierzchni, to nic innego, jak usuwanie z niej różnego rodzaju zanieczyszczeń. Mogą to być zanieczyszczenia spowodowane zmianą warunków pogodowych, a więc błota, pleśni spowodowanej wilgocią i rozwianiem się grzybów w zagłębieniach działa sztuki, którym może być na przykład betonowy pomnik.

Delikatne drewno
Struktura drewna jest niezwykle delikatna, jeśli chodzi o skutki działania powietrza i czasu. Nawet najtwardsze drewno, podlega różnym czynnikom, takim jak możliwość próchnienia, ale także utlenia się. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieł sztuki, które są wiekowe, a niektóre z nich mogą istnieć od bardzo wielu lat, co da się zauważyć. Drewno ciemnieje, a niekiedy ulega zniszczeniu, jeśli nie zastosuje się odpowiednich form jego zabezpieczenia.

Sposoby zabezpieczenia drewna i innych powierzchni
Jednym z bardzo popularnych sposobów zabezpieczeń jest stosowanie lakierów, które muszą być przeznaczone do odpowiedniej powierzchni, którą mają za zadanie zabezpieczać. I faktycznie jest to skuteczna metoda, ale z czasem także lakiery mogą ulec zniszczeniu, lekkim przetarciom i przestać chronić znajdującą się pod nimi powierzchnię. Także i do ich usuwania stosuje się metodę suchego lodu, która skutecznie usuwa jego pozostałości. A potem dzięki takiemu oczyszczeniu, można ponownie zastosować impregnat, na przykład nakładając nową warstwę lakieru, ale odpowiednio dopasowanego do danego rodzaju chronionej powierzchni.

 

Czyszczenie instalacji przemysłowych

Czyszczenie instalacji przemysłowych

Instalacje przemysłowe, to nic innego jak całe systemy, które są między sobą połączone w celu wspólnego funkcjonowania całego parku maszynowego. W celu ich wzajemnych połączeń stosuje się różnego rodzaju łączniki, takie jak na przykład rury, wykonane z najróżniejszych materiałów. Od PCV, aż po zaawansowane i produkowane na zamówienie, wykonane z różnych metali. Jedne z nich podlegają korozji, a inne są na nią odporne. Jedno łączy je wszystkie, wszystkie one podlegają zanieczyszczeniom. W zależności od rodzaju wykorzystywania w przemyśle, mogą to być zanieczyszczenia stałe, albo w stanie lotnym. Takie jak różnego rodzaju pyłki, a te mogą w każdej chwili spowodować przerwanie procesów przemysłowych, jeśli nagromadzi się ich zbyt duża ilość w wewnątrz instalacji. W dodatku, wiele także zależy od tego, jaki jest ich rodzaj. Niektóre pyłki mogą być nawet bardzo groźne, ze względu na swoją łatwopalność. I wtedy cała produkcja jest poddawana ścisłej kontroli, ale także prowadzona przy odpowiednich dla siebie zabezpieczeniach.

Rury, taśmy i inne
W przypadku instalacji przemysłowych, które stanowią dobrze prosperujący system, dość istotne jest właściwe czyszczenie poszczególnych elementów. Ale także całości instalacji, jaką stanowią rury, taśmy i inne elementy montażowe. Wśród nich także urządzenia elektroniczne oraz taśmy produkcyjne. Wszystkie one wymagają bezpiecznej metody czyszczenia, a także konieczne jest dotarcie do wszelkich zakamarków, poszczególnych elementów. Tam może się dostać jedynie powietrze, które bywa mało skuteczne w przypadku drobinek, które mocno przywarły. Albo woda, która jak wiadomo, może powodować różnego rodzaju problemy, takie jak rdzewienie metali, albo spalenie się elektroniki. Znaleziono jednak inny, dużo skuteczniejszy i bezpieczny sposób, którym jest dwutlenek węgla. Ten został poddany niskiej temperaturze, a pod wpływem jego wdmuchiwania, może nastąpić też oczyszczanie powierzchni z najmocniej zalegających zanieczyszczeń. Takich jak przypalony tłuszcz, albo drobne odpady produkcyjne, które przywierają pod wpływem wysokiej temperatury.

 

Renowacja i odnawianie zabytkowych postumentów

Renowacja i odnawianie zabytkowych postumentów

Postumenty, to te elementy, na których stoją najczęściej posągi, albo pomniki. To jakby wydzielone miejsce, pewnego rodzaju kolumna, umiejscowiona najczęściej na cokole, najczęściej ze schodkami. Warto dodać, że postumenty są wykonane z dość solidnych materiałów. Gdyż potrzebują one najczęściej utrzymać dość dużą ilość kilogramów, albo nawet ton. Takie ciężkie są bowiem właśnie wspomniane posągi, albo pomniki. A te skoro mają zostać na nich umieszczone, powinny taki ciężar utrzymać.

Duża powierzchnia zanieczyszczeń
Czy to większe, czy mniejsze powierzchnie, czyszczenie przebiega w sposób podobny. Rodzaj metody zależy od powierzchni, jej stanu, ale także materiału, z którego została ona zbudowana. Niektóre postumenty są duże i zostały stworzone z betonu, albo jego pochodnych. Inne to przygotowane z dużym nakładem pracy elementy marmurowe. Niektóre z nich podlegać mogą zanieczyszczeniom związanym z pogodom i umiejscowieniem ich na świeżym powietrzu. Dlatego od czasu do czasu mogą wymagać solidnego czyszczenia.

Praktyczne podejście
Takie posiada nasza firma, która jest wyposażona w odpowiednio dobrane maszyny i urządzenia mechaniczne. A te mają szerokie zastosowanie w procesach oczyszczania zabrudzonych powierzchni. Pozwalają na oczyszczanie jej pod dużym ciśnieniem z użyciem, takich drobinek, jak mikroskopowej wielkości drobinki suchego lodu. To poddany niskiej temperaturze dwutlenek węgla, który nie powoduje żadnych reakcji chemicznych, związanych z czyszczonymi nawierzchniami. Zwłaszcza jeśli chodzi o postumenty, na których znajdują się tak ważne elementy, jak na przykład popiersia, czy pomniki, albo inne instalacje.

Bezpiecznie i czysto
Nie jest tak zawsze, ale po odpowiednim czyszczeniu, wykonywanym przy użyciu suchego lodu, tak z pewnością będzie. Czyszczona powierzchnia, dzięki temu, że wdmuchano na nią dość dużo mikroskopijnych drobinek lodu, zmrożonego do minus 78 stopni Celsjusza, zaczyna być oczyszczana. A dzieje się tak mechanicznie, bo zanieczyszczania są niejako odrywane od powierzchni, na której się zagnieździły. I to z ogromną siłą, bo suchy lód, ulega rozprężeniu w wyniku wysokiej temperatury.