Blog

Pożary są zjawiskiem dość częstym, mowa zarówno o pożarach wywołanych przez człowieka jak i tych nie zależnych od nas. Najczęściej jest to nieostrożność dorosłych w posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi. Wadliwe może być także jakieś urządzenie elektryczne bądź instalacja. Często przyczyna jest nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych oraz wyładowania elektryczności. Sprzątanie po pożarach

Czytaj więcej...

W latach 80-tych postanowiono poddać renowacji Statuę Wolności w Ameryce. Twórca maszyny, która miała tego dokonać postanowił, że stworzy urządzenie szybkie, wydajne i bezpieczne. Zastosowanie sody oczyszczonej w maszynie to wynik wielu prób z różnymi substancjami, które w najlepszy sposób, a zarazem nieinwazyjny, ekologicznie i szybko umożliwiłyby prace renowacyjne na różnego rodzaju powierzchniach.

Czytaj więcej...

Dziedzina głównie związana z historia sztuki, archeologią czy muzeami czyli konserwacja zabytków. Zajmuje się badaniem oraz utrzymaniem zabytkowych obiektów w jak najlepszym stanie technicznym jak najdłużej. Najważniejsza jest jak najmniejsza ingerencja w tkankę zabytku jak i zastosowanie takich środków, które nie spowodują uszkodzeń podczas konserwacji.

Czytaj więcej...
Dane firmy

Avant Grupa Raden
ul. Naftowa 4,
65-001 Zielona Góra

Skontaktuj się z nami

Tel: +48 606 400 828

Email: raden@raden.pl