Blog

Odkurzanie obiektów przemysłowych z zanieczyszczeń stałych i pylistych

Odkurzenie, to wydawać by się mogło, dość prozaiczne zajęcie. Zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia z różnego rodzaju systemami samodzielnego oczyszczania się powierzchni, takich jak roboty sprzątające. Te jednak nie są w stanie doczyścić powierzchni, aż tak dokładnie, jak człowiek, a także innowacyjne maszyny przemysłowe. Które to są w stanie oczyścić z pyłków dość duże powierzchnie i to w krótkim czasie.

Wciąganie zanieczyszczeń
Tradycyjne metody odkurzania, takie jak stosuje się w domach, albo biurach. Mogą nie być praktyczne w obiektach przemysłowych, zwłaszcza jeśli chodzi o gruntowne porządki, a także odświeżania powierzchni. Czy na przykład oczyszczanie maszyn i urządzeń. Niektóre rodzaje zanieczyszczeń, które mogą być w postaci pyłków dość trudno się pozbyć, gdyż także po ich wciągnięciu przez odkurzacze przemysłowe, następuje ponowne ich rozproszenie po sprzątanym obiekcie.

Zapobieganie pożarom
Duży nacisk kładzie się na przepisy BHP, dotyczące przeciwdziałania pożarom. Chodzi tu głównie o takie pyłki, które mogą grozić wybuchem. Niektóre z nich, bywają dość łatwopalne, a ich nagromadzenie się, może spowodować tak zwany samo zapłon. W takich wypadkach, należy działać dość szybko, ale także z dużą umiejętnością i doświadczeniem. Gdyż nawet niewielka iskra, może spowodować poważny pożar, ale także przy dużym ich nagromadzeniu potężny wybuch. Co w efekcie mogłoby rozsadzić całe obiekty, a także stanowić zagrożenie dla znajdujących się w strefie niebezpiecznej pracowników.

Odkurzenie i neutralizacja
Normalne odkurzanie z zastosowaniem sieci elektrycznej, może także skutkować powstaniem zagrożenia pożarowego, w takich przypadkach. A ponadto, osoby posiadające doświadczenie wiedzą, co to znaczy praca w warunkach niebezpiecznych. W tym przypadku zastosowanie właściwego rozwiązania, może odgrywać dużo większą rolę, niż tylko pozbawienie pomieszczenia nadmiaru pyłków. Ma za zadanie spowodować także odsunięcie ryzyka wystąpienia pożaru, wybuchu, a także pozwolić na znalezienie optymalnego rozwiązania tego problemu na dłużej. Krótko mówiąc zapobiegać ponownemu występowaniu podobnych problemów.

Dane firmy

Avant Grupa Raden
ul. Naftowa 4,
65-001 Zielona Góra

Skontaktuj się z nami

Tel: +48 606 400 828

Email: raden@raden.pl