CZYSZCZENIE PRASY MDF - CZYSZCZENIE PRASY OSB

Prasa MDF / OSB

Czyszczenie prasy OSB obejmuje takie prace, jak:

1. Wejście oraz wyjście z prasy
Czyszczenie oraz wysprzątanie po czyszczeniu i myciu wlotu i wylotu prasy MDF / OSB

2. Piwnica prasy MDF / OSB

Oczyszczenie, piwnicy prasy MDF / OSB

4. Piły diagonalne i krawędziowe

Czyszczenie pił krawędziowych oraz diagonalnych za prasą

5. Linia formowania

Wyczyszczenie linii formowania

6. Kuchnia klejowa

Czyszczenie i mycie oraz wysprzątanie po czyszczeniu kuchni klejowe prasy OSB / MDF

7. Hala rozwłókniacza

Czyszczenie i wysprzątanie hali rozwłókniacza

8. Linia wykończeniowa prasy MDF / OSB

Czyszczenie przez odmuchanie, odkurzanie i mycie linii wykończenia prasy MDF / OSB

9. Wytwornica ciepła technologicznego

Dokładne czyszczenie oraz mycie wytwornicy

10. Wialnia

Czyszczenie przez odmuchanie, mycie wialni jako części linii prasy MDF / OSB