Blog

Dziedzina głównie związana z historia sztuki, archeologią czy muzeami czyli konserwacja zabytków. Zajmuje się badaniem oraz utrzymaniem zabytkowych obiektów w jak najlepszym stanie technicznym jak najdłużej. Najważniejsza jest jak najmniejsza ingerencja w tkankę zabytku jak i zastosowanie takich środków, które nie spowodują uszkodzeń podczas konserwacji.

Konserwację taką przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektu, przeprowadzeniu badań archiwalnych, historycznych i techniczno-naukowych mających na celu ustalenie stanu dzieła, wieku i wartości zabytkowej poszczególnych elementów obiektu, zakresu prac, określenia, niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu, zabiegów konserwatorskich. Takimi pracami zajmuje się zazwyczaj osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub studia magisterskie w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki. Taki człowiek przez pewien czas powinien wykonywać prace konserwatorskie. Nie może to być laik, a przede wszystkim musi być niezwykle dokładny i cierpliwy.

Dane firmy

Avant Grupa Raden
ul. Naftowa 4,
65-001 Zielona Góra

Skontaktuj się z nami

Tel: +48 606 400 828

Email: raden@raden.pl