Blog

Czyszczenie magazynów i hal produkcyjnych

Magazyny i hale produkcyjne, zajmują przeważnie dość dużą powierzchnię, to może być od kilkuset do kilku tysięcy metrów. Znajdują się tam także, takie elementy, jak maszyny, albo inne na stałe umiejscowione narzędzia i sprzęty. Czyszczenie tak wymagających przestrzeni, powinno odbywać się sprawnie, aby można było do pracy wrócić dość szybko. Czasem odbywać się ono może w godzinach wolnych dla pracowników, ale niektóre rodzaje produkcji, wymagają jej ciągłości. A przestoje maszyn, są stosowane, jedynie w celu ich ochrony przed nadmiernym zużyciem, albo uszkodzeniami.
Duże powierzchnie
Hale i magazyny, zajmują duże powierzchnie, a więc do ich sprzątania warto używać odpowiednio przygotowanych maszyn. Ale do takiej pracy są także niezbędni ludzie, którzy potrafią skutecznie je zastosować w procesie czyszczenia. Może ono obejmować całość, albo część obiektu czyszczonego. I jest w stanie sprawić, że czyszczona powierzchnia stanie się znów na tyle czysta, że będzie przypominać swoją jakością zupełnie nową powierzchnię.

Posadzki, ściany i inne elementy
Czyszczeniu metodą oczyszczania suchym lodem, można poddać różne elementy hali i magazynów. Takie jak posadzki, ściany, sufity, ale także inne, bardzie specjalistyczne, jak maszyny i urządzenia, a także szafki elektryczne oraz sterownicze. Działa to tak, że całość czyszczonych powierzchni jest pokrywana niewielką warstwą suchego lodu. Czyli drobinek zamrożonego dwutlenku węgla, a te wnikają we wszystkie szczeliny oraz trudno dostępne zakamarki. Tam pod wpływem temperatury, drobinki te ulegają mini eksplozji, a tego efekcie następuje odrywanie się zanieczyszczeń, które na tejże powierzchni się wcześniej znalazły.

Certyfikowani fachowcy
Ten rodzaj czyszczenia przemysłowego, wymaga właściwej wiedzy odnośnie powierzchni, do których można użyć suchego lodu, w celu ich oczyszczenia. Ale także odpowiedniego transportu, a także obchodzenia się z zamrożonym suchym lodem. Nasza ekipa posiada stosowne certyfikaty oraz dość duże doświadczenie w tym zakresie.

 
Dane firmy

Avant Grupa Raden
ul. Naftowa 4,
65-001 Zielona Góra

Skontaktuj się z nami

Tel: +48 606 400 828

Email: raden@raden.pl