Blog

Czyszczenie magazynów i hal produkcyjnych

Magazyny i hale produkcyjne, zajmują przeważnie dość dużą powierzchnię, to może być od kilkuset do kilku tysięcy metrów. Znajdują się tam także, takie elementy, jak maszyny, albo inne na stałe umiejscowione narzędzia i sprzęty. Czyszczenie tak wymagających przestrzeni, powinno odbywać się sprawnie, aby można było do pracy wrócić dość szybko. Czasem odbywać się ono może w godzinach wolnych dla pracowników, ale niektóre rodzaje produkcji, wymagają jej ciągłości. A przestoje maszyn, są stosowane, jedynie w celu ich ochrony przed nadmiernym zużyciem, albo uszkodzeniami.
Duże powierzchnie
Hale i magazyny, zajmują duże powierzchnie, a więc do ich sprzątania warto używać odpowiednio przygotowanych maszyn. Ale do takiej pracy są także niezbędni ludzie, którzy potrafią skutecznie je zastosować w procesie czyszczenia. Może ono obejmować całość, albo część obiektu czyszczonego. I jest w stanie sprawić, że czyszczona powierzchnia stanie się znów na tyle czysta, że będzie przypominać swoją jakością zupełnie nową powierzchnię.

Posadzki, ściany i inne elementy
Czyszczeniu metodą oczyszczania suchym lodem, można poddać różne elementy hali i magazynów. Takie jak posadzki, ściany, sufity, ale także inne, bardzie specjalistyczne, jak maszyny i urządzenia, a także szafki elektryczne oraz sterownicze. Działa to tak, że całość czyszczonych powierzchni jest pokrywana niewielką warstwą suchego lodu. Czyli drobinek zamrożonego dwutlenku węgla, a te wnikają we wszystkie szczeliny oraz trudno dostępne zakamarki. Tam pod wpływem temperatury, drobinki te ulegają mini eksplozji, a tego efekcie następuje odrywanie się zanieczyszczeń, które na tejże powierzchni się wcześniej znalazły.

Certyfikowani fachowcy
Ten rodzaj czyszczenia przemysłowego, wymaga właściwej wiedzy odnośnie powierzchni, do których można użyć suchego lodu, w celu ich oczyszczenia. Ale także odpowiedniego transportu, a także obchodzenia się z zamrożonym suchym lodem. Nasza ekipa posiada stosowne certyfikaty oraz dość duże doświadczenie w tym zakresie.

 

Czyszczenie instalacji przemysłowych

Instalacje przemysłowe, to nic innego jak całe systemy, które są między sobą połączone w celu wspólnego funkcjonowania całego parku maszynowego. W celu ich wzajemnych połączeń stosuje się różnego rodzaju łączniki, takie jak na przykład rury, wykonane z najróżniejszych materiałów. Od PCV, aż po zaawansowane i produkowane na zamówienie, wykonane z różnych metali. Jedne z nich podlegają korozji, a inne są na nią odporne. Jedno łączy je wszystkie, wszystkie one podlegają zanieczyszczeniom. W zależności od rodzaju wykorzystywania w przemyśle, mogą to być zanieczyszczenia stałe, albo w stanie lotnym. Takie jak różnego rodzaju pyłki, a te mogą w każdej chwili spowodować przerwanie procesów przemysłowych, jeśli nagromadzi się ich zbyt duża ilość w wewnątrz instalacji. W dodatku, wiele także zależy od tego, jaki jest ich rodzaj. Niektóre pyłki mogą być nawet bardzo groźne, ze względu na swoją łatwopalność. I wtedy cała produkcja jest poddawana ścisłej kontroli, ale także prowadzona przy odpowiednich dla siebie zabezpieczeniach.

Rury, taśmy i inne
W przypadku instalacji przemysłowych, które stanowią dobrze prosperujący system, dość istotne jest właściwe czyszczenie poszczególnych elementów. Ale także całości instalacji, jaką stanowią rury, taśmy i inne elementy montażowe. Wśród nich także urządzenia elektroniczne oraz taśmy produkcyjne. Wszystkie one wymagają bezpiecznej metody czyszczenia, a także konieczne jest dotarcie do wszelkich zakamarków, poszczególnych elementów. Tam może się dostać jedynie powietrze, które bywa mało skuteczne w przypadku drobinek, które mocno przywarły. Albo woda, która jak wiadomo, może powodować różnego rodzaju problemy, takie jak rdzewienie metali, albo spalenie się elektroniki. Znaleziono jednak inny, dużo skuteczniejszy i bezpieczny sposób, którym jest dwutlenek węgla. Ten został poddany niskiej temperaturze, a pod wpływem jego wdmuchiwania, może nastąpić też oczyszczanie powierzchni z najmocniej zalegających zanieczyszczeń. Takich jak przypalony tłuszcz, albo drobne odpady produkcyjne, które przywierają pod wpływem wysokiej temperatury.

 
Czyszczenie maszyn i urządzeń przemysłowych

W procesach przemysłowych korzysta się z maszyn i urządzeń, której jak wiadomo podlegają nie tylko zużyciu. Ale bardzo często także brudzą się w czasie trwania tego procesu. To mogą być resztki materiałów do produkcji, albo powstający czasie produkcji nalot. Niektóre zanieczyszczenia mają charakter stały, gdyż mocno przywierają do części, a inne nieco bardziej sypki. Wtedy, gdy stanowi je proszek, który obsypuje się po ściankach poszczególnych turbin.

Zanieczyszczenia i ich rodzaje
Wśród zanieczyszczeń, można znaleźć różne ich rodzaje. Dzielimy je więc na zanieczyszczenia lekkie i nieco bardziej stałe. Te lekkie, to takie, które mogą spowodować, że oczyszczenie powierzchni nastąpi samoczynnie, albo po użyciu zwykłych metod czyszczenia, takich jak przetarcia, czy wdmuchiwanie powietrza. Bardzo często, takie sposoby oczyszczania stosuje się w normalnych procesach produkcji, na co dzień, albo raz w tygodniu. W zależności od specyfikacji wykonywanej przez maszyny i urządzenia pracy, ale także zaleceń producenta.
Zanieczyszczenia stałe
To bardziej oporny rodzaj zanieczyszczeń, który jest o wiele trudniejszy do usunięcia, w normalnym procesie oczyszczania powierzchni maszyn i urządzeń. Tego rodzaju zanieczyszczeń nie da się pozbyć w zwyczajny sposób, dlatego warto raz na jakiś czas wyłączyć maszyny i urządzenia, a następnie poddać je oczyszczeniu przemysłowemu. Do jego wykonania stosuje się drobinki suchego lodu, którym określany jest zamrożony dwutlenek węgla. Ten rodzaj drobinek, nie powoduje uszkodzeń powierzchni, które są dzięki niemu oczyszczane.

Przemysł spożywczy
I znajduje zastosowanie na przykład w przemyśle spożywczym, bo w żaden sposób nie wpływa na zmianę środowiska produkcyjnego. To znaczy nie powoduje powstania substancji trujących, ani drobinek, które mogłyby w jakiś sposób zanieczyścić później produkty w taki sposób, że mogłoby to spowodować ich skażenie. A jak wiadomo, w przypadku produktów spożywczych, może to mieć ogromne znaczenie i wpływ na całą produkcję.

 
Dane firmy

Avant Grupa Raden
ul. Naftowa 4,
65-001 Zielona Góra

Skontaktuj się z nami

Tel: +48 606 400 828

Email: raden@raden.pl