CZYSZCZENIE PRZEMYSŁOWEFirma RADEN oferuje czyszczenie przemysłowe np. po relokacji lub remoncie czy zwykłym postoju technologicznym. Działamy w branży już od ponad 18 lat. W czasie procesu czyszczenia kładziemy nacisk nie tylko na usunięcie zanieczyszczeń, ale także przygotowanie maszyn i urządzeń biorących udział w wymagających procesach produkcyjnych. A także robotów, które nimi sterują.

Metody czyszczeń dla ciągów technologicznych:

 • czyszczenie linii wytwornicą suchej pary,
 • czyszczenie hydrodynamiczne,
 • zastosowanie chemii aktywnej oraz piany,
 • czyszczenie suchym lodem,
 • czyszczenie ręczne,
 • czyszczenie sodą blaster,
 • czyszczenie laserem,

ZASTOSOWANIE:

 • Wszystkie kierunki przemysłu,
 • przemysł lakierniczy,
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • drukarnie,
 • oraz przemysł gumowy,

 czyszczenie linii produkcyjnych, sprzątanie linii produkcyjnych, czyszczenie linii przemysłowych, sprzątanie linii przemysłowej, czyszczenie linii produkcyjnych, sprzątanie linii produkcyjnych, czyszczenie linii przemysłowych, sprzątanie linii przemysłowej, czyszczenie linii produkcyjnych, sprzątanie linii produkcyjnych, czyszczenie linii przemysłowych, sprzątanie linii przemysłowej