Blog

Czyszczenie instalacji przemysłowych

Instalacje przemysłowe, to nic innego jak całe systemy, które są między sobą połączone w celu wspólnego funkcjonowania całego parku maszynowego. W celu ich wzajemnych połączeń stosuje się różnego rodzaju łączniki, takie jak na przykład rury, wykonane z najróżniejszych materiałów. Od PCV, aż po zaawansowane i produkowane na zamówienie, wykonane z różnych metali. Jedne z nich podlegają korozji, a inne są na nią odporne. Jedno łączy je wszystkie, wszystkie one podlegają zanieczyszczeniom. W zależności od rodzaju wykorzystywania w przemyśle, mogą to być zanieczyszczenia stałe, albo w stanie lotnym. Takie jak różnego rodzaju pyłki, a te mogą w każdej chwili spowodować przerwanie procesów przemysłowych, jeśli nagromadzi się ich zbyt duża ilość w wewnątrz instalacji. W dodatku, wiele także zależy od tego, jaki jest ich rodzaj. Niektóre pyłki mogą być nawet bardzo groźne, ze względu na swoją łatwopalność. I wtedy cała produkcja jest poddawana ścisłej kontroli, ale także prowadzona przy odpowiednich dla siebie zabezpieczeniach.

Rury, taśmy i inne
W przypadku instalacji przemysłowych, które stanowią dobrze prosperujący system, dość istotne jest właściwe czyszczenie poszczególnych elementów. Ale także całości instalacji, jaką stanowią rury, taśmy i inne elementy montażowe. Wśród nich także urządzenia elektroniczne oraz taśmy produkcyjne. Wszystkie one wymagają bezpiecznej metody czyszczenia, a także konieczne jest dotarcie do wszelkich zakamarków, poszczególnych elementów. Tam może się dostać jedynie powietrze, które bywa mało skuteczne w przypadku drobinek, które mocno przywarły. Albo woda, która jak wiadomo, może powodować różnego rodzaju problemy, takie jak rdzewienie metali, albo spalenie się elektroniki. Znaleziono jednak inny, dużo skuteczniejszy i bezpieczny sposób, którym jest dwutlenek węgla. Ten został poddany niskiej temperaturze, a pod wpływem jego wdmuchiwania, może nastąpić też oczyszczanie powierzchni z najmocniej zalegających zanieczyszczeń. Takich jak przypalony tłuszcz, albo drobne odpady produkcyjne, które przywierają pod wpływem wysokiej temperatury.

 
Dane firmy

Avant Grupa Raden
ul. Naftowa 4,
65-001 Zielona Góra

Skontaktuj się z nami

Tel: +48 606 400 828

Email: raden@raden.pl