Soda Blaster

Soda Blaster

W latach 80-tych postanowiono poddać renowacji Statuę Wolności w Ameryce. Twórca maszyny, która miała tego dokonać postanowił, że stworzy urządzenie szybkie, wydajne i bezpieczne. Zastosowanie sody oczyszczonej w maszynie to wynik wielu prób z różnymi substancjami, które w najlepszy sposób, a zarazem nieinwazyjny, ekologicznie i szybko umożliwiłyby prace renowacyjne na różnego

rodzaju powierzchniach. Maszyny Soda Blaster posiadają układ chłodzący, osuszający i filtrujący, który przygotowuje służące do oczyszczania powietrze według norm zapewniających najwyższą wydajność  i  prędkość oczyszczania. W maszynach Soda Blaster powietrze jest wprowadzane w dolnej części zbiornika, przelatuje przez cały zbiornik pobiera środek czyszczący i wydostaje się górą zbiornika do węża.

Czyszczenie sodą nie powoduje, w odróżnieniu od innych metod uszkodzenia powierzchni czyszczonej i pozwala na usunięcie niewłaściwych czynników bez ingerencji w strukturę czyszczonej powierzchni. Metoda niezwykle bezpieczna.