JAK TO DZIAŁA?

 Czyszczenie suchym lodem
- polega na oddziaływaniu strumienia zestalonego dwutlenku węgla na zanieczyszczoną powierzchnię
    

Skuteczność czyszczenia opiera się na trzech podstawowych czynnikach:

1. Uderzenie

Rozpędzone cząstki suchego lodu wymieszane z powietrzem i konstrukcją dyszy, powodują silny efekt mechaniczny

2. Szok termiczny

W wyniku różnicy temperatur pomiędzy czyszczoną powierzchnią a suchym lodem na zanieczyszczeniu pojawiają się mikroskopijne pęknięcia, które w rezultacie ułatwiają usuwanie zanieczyszczenia

3. Mikroeksplozje

Cząsteczki suchego lodu uderzają o czyszczoną powierzchnię i przechodzą w stan gazowy, powiększając w ciągu kilku mili sekund prawie 800 razy swoją objętość, co w istocie jest mikroeksplozją w punkcie zderzenia. Na skutek Mikroeksplozji odrywane są popękane warstwy powłoki zanieczyszczenia od powierzchni.

 
Image